Pomysły

• Najnowsze przepisy i zwyczaje w zakresie rozliczeń umów handlowych
akredytywą
dokumentową, w tym zwyczajów UCP600 oraz ISBP 745, co powinien wiedzieć
kupujący
i sprzedający
• Międzynarodowe praktyki dotyczące akredytyw zabezpieczających (standby)
ISP
98.
• Nowy Międzynarodowy Standard Praktyki Bankowej dotyczący badania
dokumentów
w akredytywie dokumentowej ISBP 681
• Rodzaje akredytyw (nieodwołalne, potwierdzone, niepotwierdzone, płatne z
góry i z dołu, szczególnego rodzaju), które rodzaje sprawdzają się najlepiej
w konkretnych sytuacjach kontraktowych (np. akredytywa standby – niedroga
alternatywa
gwarancji bankowej, akredytywa rewolwingowa – przy dostawach sukcesywnych,
nowa alternatywa dla akredytywy – BPO i najnowsze zwyczaje URBPO 2013)
• Wymagania stawiane dokumentom w ramach akredytywy dokumentowej
• Ryzyka stron transakcji
• Możliwości negocjacji kosztów akredytywy

W czasie coraz bardziej niestabilnej sytuacji finansowej na rynku
międzynarodowym zabezpieczenie transakcji handlowych odgrywa coraz większą rolę. Akredytywa
dokumentowa jest uważana za jedno z najlepszych zabezpieczeń płatności,
znacznie ogranicza ryzyko związane z kontrahentem handlowym, właściwą realizacją
kontraktu, jakością towarów i usług, opóźnieniem, a nawet brakiem zapłaty, dlatego jest
szczególnie zalecana do stosowania w transakcjach w których skorzystanie z
przelewu czy inkasa dokumentowego może być niewystarczające. Na globalnym
rynku akredytywa wykorzystywana jest do zabezpieczania ok. 20% transakcji
handlowych, natomiast w polskiej praktyce http://www.punkt-widzenia.eu/, ze względu na brak wiedzy, jest dużo mniej
powszechna i niesłusznie uważana za instrument skomplikowany.

zobacz stronę foto ksiazka slubna

• Akredytywa – definicja i jej cechy szczególne, strony akredytywy i ich
rola,
przebieg akredytywy, porównanie akredytywy z innymi produktami
wykorzystywanymi
w rozliczaniu i zabezpieczaniu transakcji handlowych
• Regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej wykorzystywane przy obsłudze
akredytyw
– UCP600, ISBP, ISP98, URR725
• Rodzaje akredytyw oraz okoliczności i cel ich stosowania
• Elementy akredytywy – daty, miejsca, opis towaru wraz z bazą dostawy
(INCOTERMS),
wymagane dokumenty, warunki dokumentowe i niedokumentowe, warunki dodatkowe,
instrukcje płatnicze
• Dokumenty i ich analiza – rodzaje dokumentów, zasady ich wystawiania,
zasady
sprawdzania dokumentów przez banki, najczęstsze błędy w dokumentach,
niezgodności
zgłaszane przez banki:
a) Faktura handlowa
b) Dokumenty transportowe – B/L, CMR, CIM, AWB
c) Dokumenty ubezpieczeniowe – polisa, certyfikat ubezpieczeniowy
d) Inne dokumenty – świadectwo pochodzenia, listy pakowe, wagowe,
certyfikaty
zdrowia, jakości i ilości i inne
e) Weksle
• Akredytywa jako instrument umożliwiający uzyskanie finansowania z banku

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

Kierownik/specjalista ds. eksportu
Kierownik/specjalista ds. importu
Dyrektor sprzedaży/marketingu
Przedstawiciel handlowy
Kierownik/specjalista działu zakupów
Konsultant handlowy
Doradca prawny
Pracownicy działów negocjujących, realizujących warunki umów handlowych

local_offerevent_note Maj 4, 2020

account_box Fotokreator